Jak sporządzić zestawienie bibliograficzne?

 

Co to jest bibliografia załącznikowa?

 

Bibliografia załącznikowa – czyli literatura przedmiotu to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Potocznie okreslana jest jako literatura przedmiotu lub krócej – literatura.

Opis książki

 

Opis powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

Nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce wydania, rok wydania

 

np.

 

Słowacki Juliusz, Balladyna, W-wa, 1982

 

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowe,Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, W-wa, 2002

 

 

 

Opis fragmentu książki

 

Opis powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

Nazwisko i imię autora, tytuł książki, miejsce wydania, rok wydania, tytuł rozdziału lub fragmentu książki, nr strony

 

np

 

Łuczak Maciej, Rejs czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, W-wa, 2002, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

 

 

Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)

 

Opis powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

 

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu. W: tytuł książki lub pracy zbiorowej, autor, Wydanie, , rok wydania, strony artykułu

 

np.

 

Czajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, 2000, s. 83-102

 

 

Opis czasopisma – artykułu z czasopisma

 

Opis artykułu powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

 

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, nr czasopisma, nr strony

 

np.

 

Madej Piotr, Lekcja masy krytycznej, „Młody Technik”, 1996, nr 8, s. 39

 

Kurpiewski Lech, Film jak malowany, „Newsweek”, 2004, nr 50,  s.103

Recenzja w czasopiśmie

 

W recenzji najpierw podajemy informacje o ocenianej pracy (tej, której dotyczy recenzja), a po niej informacje o samej recenzji.

 

Opis recenzji w czasopiśmie powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

Nazwisko i imię autora ocenianej pracy, tytuł pracy. miejsce i rok wydania (wystawienia),Nazwisko i imię autora recenzji, tytuł artykułu (recenzji),tytuł czasopisma, w którym ukazała się recenzja, rok wydania, nr czasopisma, nr strony

np.

 

Lepianka Maciej, I w następnym dniu. W-wa 1996. Rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki”, 1997, nr 7, s. 48

Wywiad w czasopiśmie

 

Opis wywiadu w czasopiśmie powinien zawierać następujące elementy (uwaga czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe).

 

Nazwisko i imię osoby udzielającej wywiadu, tytuł wywiadu. Nazwisko i imię autora artykuły, tytuł czasopisma, rok wydania, nr czasopisma, nr strony

 

np.

 

Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992, nr 50, s. 12 – 13

 

 

Dokumenty elektroniczne

 

Dane do opisu należy czerpać z ekranów, dokumentacji towarzyszących, opakowań, itp. Elementy, które nie występują w dokumencie pomija się.

 

W przypadku tekstów z systemu elektronicznego porozumiewania się (poczta elektroniczna, komunikatory) w miejsce tytułu zaleca się podawanie tematu dokumentu.

 

Zaleca się (nie są to elementy obowiązkowe) podawanie informacji dotyczących wymagań systemowych. Np. Wymagania systemowe: komputer IBM PC, lub kompatybilny napęd CD-ROM MPC , Standard : DOS – wersja 3.330 lub nowsza

 

 

Elementy opisu

·      Autor

·      Tytuł (w formie występującej w źródle)

·      Typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym np. [online]. [CD-ROM],[taśma magnetofonowa], [dyskietka]. Można przy okazji sprecyzować także typ publikacji np. [baza danych online], [wydawnictwo zawarte na CD-ROM], [poczta elektroniczna]

·      Wydanie (wersja)

·      Miejsce wydania

·      Wydawca

·      Data wydania

·      Data aktualizacji

·      Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online

·      Warunki dostępu – dla dokumentów online

·      Numer znormalizowany: ISBN

Opis elektronicznej książki

 

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM], Wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3

 

 

Opis fragmentu elektronicznej książki

 

Kopaliński Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Opalińskiego. [CD-ROM], Wersja 1.00.000 W-wa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2000. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN 83-01-13194-2

 

Opis artykułu z elektronicznego czasopisma

 

 

Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: „Gazeta Wyborcza”[online]. 27.10.2004 [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w WWW.gazeta.pl

 

 

Sawicki Lew, Czy pokemony mogą chodzić do szkoły? W: „Biblioteka w Szkole” [online]. 2001 nr 5 [dostęp 28 październik 2004]. Dostępny w WWW.vulcan.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  powrót