Strona Główna

Trochę historii

Regulamin biblioteki

Kadra

Pomieszczenia
i wyposażenie biblioteki


Zbiory biblioteczne

Warsztat informacyjny

Kronika biblioteki

Galeria

Cytaty o książce

Sprawdź swoją wiedzę

Zespół Szkół nr 4

Linki

 

Historia biblioteki szkolnej ściśle wiąże się z dziejami Zasadniczej Szkoły Zawodowej powstałej w 1959r jako ZSZ Dla Pracujących Huty „Stalowa Wola”. Już wówczas w pierwszych latach nauki zaistniała potrzeba korzystania z literatury pięknej i lektur szkolnych, jednakże o powstaniu biblioteki można mówić od roku 1962 kiedy to polonistka pani mgr Irena Ingersleben szczególnie zaangażowała się w tą inicjatywę. Początkowo księgozbiór znajdował się w sali lekcyjnej i stanowił 6 szaf pełnych książek. Były to przede wszystkim lektury szkolne, wydawnictwa informacyjne, encyklopedie, słowniki, z których uczniowie mogli korzystać na miejscu podczas zajęć lekcyjnych. Dopiero w 1969 r. dyrekcja szkoły wydzieliła odrębne pomieszczenie o powierzchni 12m na zagospodarowanie zbiorów bibliotecznych. Wówczas zbiór liczył już 10 szaf. Od roku 1973 działalnością biblioteki liczącej już 4 tys. egzemplarzy zajęła się pani mgr Aleksandra Grabas, która w ciągu dwóch lat pracy w bibliotece znacznie powiększyła jej zasób, wzbogacając go zwłaszcza o lektury szkolne.
Należy zaznaczyć ogromny wpływ darowizn do biblioteki szkolnej z instytucji miejskich tj. Zakładowego Domu Kultury i Biblioteki Technicznej Huty „Stalowa Wola”, działających na rzecz edukacji i nauki w mieście.
Kolejne lata to dalszy rozwój księgozbiorów i lokalu bibliotecznego, którym zajęły się kolejno I etatowy nauczyciel bibliotekarz pani Krystyna Rzegocka i mgr Jadwiga Wójcik – z wykształcenia polonistka.
Od roku 1984r w bibliotece pracują panie mgr Teresa Augustyńska i mgr Barbara Jarecka. Ważnym momentem w historii szkoły i biblioteki był rok 1984 i oddanie nowego budynku szkolnego na ulicy Kwiatkowskiego (do tej pory szkoła mieściła się na terenie i w budynkach Huty). Przeniesiony do nowego obiektu ZSZ szybko zyskiwał opinię nowoczesnej i dobrze wyposażonej placówki. Huta bardzo dbała o swoją szkołę nie żałując jej znacznego wsparcia finansowego. Dzięki temu w 1994 księgozbiór liczył już 15 tys. woluminów. W tym samym roku szkolnym ZSZ przyjął nazwę Zespołu Szkół Zawodowych im. płk. St. Dąbka w Stalowej Woli. W roku 1995/96 bibliotekę prowadzą panie mgr Barbara Jarecka, mgr Agnieszka Kobylarz i mgr Krystyna Kocjan.
W 1996 nastąpiła reorganizacja zatrudnienia i w skutek tego pracę w bibliotece podjęły dwie fachowe osoby panie mgr Monika Bis i mgr Krystyna Kocjan, dbające o księgozbiór i warsztat informacyjny. A roku później pracę w bibliotece rozpoczęła mgr Anna Glanert.
Należy zaznaczyć, że do roku 2000 biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni ok.80m2. Dopiero od 1 IX 2000 została powiększona o dodatkowy lokal, w którym zorganizowano czytelnię czasopism, ze stoiskami komputerowymi. Obecnie biblioteka dysponuje osobną wypożyczalnią i odrębną czytelnią - łącznie ok. 150m2.W roku szkolnym 2002/2003 biblioteka szkolna  w ramach projektu MENiS została wyposażona w sprzęt komputerowy i utworzono w czytelni SZKOLNE CENTRUM MULTIMEDIALNE I INFORMATYCZNE, którego opiekunem jest pani mgr Monika Bis.

Komputeryzacja biblioteki szkolnej - kalendarium prac

 

Lp.

 

 

Prace wykonane w ramach komputeryzacji

 

Rok szkolny

 

1.

 

Zakup oprogramowania MOL – Biblioteka Szkolna. Zapoznanie się z oprogramowaniem MOL i możliwościami technicznymi komputera.

Przygotowanie i analiza zbioru lektur szkolnych do wpisania do bazy danych. Wpisanie do komputera działu lektur szkolnych. Opracowanie z autopsji pełnego opisu bibliograficznego.

 

1997/1998

1998/1999

 

2.

 

Tworzenie bazy danych, podział zbiorów bibliotecznych, wydzielenie do wpisu komputerowego następujących działów UKD: historia, literatura sztuka. Wprowadzenie do bazy danych zbiorów specjalnych: kaset magnetofonowych, kaset wideo, zbiorów CD.

Podłączenie drukarki do prac bibliotecznych i szerokie wykorzystanie funkcji wydruku. Przydzielenie drugiego komputera do biblioteki dla uczniów. Zakup pierwszych encyklopedii multimedialnych.

 

1999/2000

2000/2001

 

3.

 

Przygotowanie i analiza do wpisu działów: technika, mechanika, elektronika, sport. Wprowadzenie do bazy danych beletrystyki litery A-G.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych n.t. korzystania z programu MOL. Udostępnienie komputerowych katalogów czytelnikom możliwością zapoznania się bazy danych, tworzonych na podstawie autopsji. Pozyskanie kolejnego komputera do biblioteki i podłączenie komputerów do Internetu.

 

2001/2002

 

4.

 

Wprowadzenie pozycji książkowych z działów: filozofia, religia, geografia, biologia, chemia.

Wpisywanie do bazy beletrystyki litery H-Ż.

Utworzenie Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informatycznego. Założenie internetowej strony  biblioteki.

 

2002/2003

 

5.

 Modyfikacja zasobów bibliotecznych.

Przygotowanie wpisanych zbiorów bibliotecznych do kodowego systemu wypożyczeń. Pełne wykorzystanie wszystkich opcji oprogramowania i dodatkowe terminale z katalogami dla czytelników.

2003/2004

 

2004/2005

 

6.

Zakończenie tworzenia bazy danych. Wprowadzenie do pamięci czytelników i użytkowników biblioteki. Zastosowanie kodowego sytemu wypożyczeń.

Zakończenie procesu automatyzacji i komputeryzacji biblioteki szkolnej.

 

2005/2006

powrót