Strona Główna

Trochę historii

Regulamin biblioteki

Kadra

Pomieszczenia
i wyposażenie biblioteki


Zbiory biblioteczne

Warsztat informacyjny

Kronika biblioteki

Galeria

Cytaty o książce

Sprawdź swoją wiedzę

Zespół Szkół nr 4

Linki

 

Warsztat informacyjny biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 obejmuje:

Komputerowa baza danych MOL 2.04

Podstawą funkcjonowania działalności biblioteczno-informacyjnej biblioteki jest komputerowy system Biblioteka Szkolna – MOL 2.04. opracowany przez Vulcan. Program zalecany przez jest przez MEN do użytku szkolnego i znajduje się w wykazie środków dydaktycznych pod numerem 0140.


Program w wersji 2.04 jaki obsługuje nasza placówka posiada następujące dane:
- dane katalogowe księgozbioru
- kartotekę zagadnieniową
- słowniki haseł wzorcowych dla księgozbioru
- dane katalogowe czasopism
- księgi inwentarzowe
- rejestry ubytków
- rejestry czytelników
- rejestr wypożyczeń
- ewidencję wypożyczeń
oraz następujące bloki programowe:
- opracowanie, wyszukiwanie, udostępnianie
- kody kreskowe, statystyka
- księgi inwentarzowe, rejestry ubytków
-wymiana informacji
- karty katalogowe

- skontruj, zestawienia bibliograficzne
- archiwizacja

 

Program Biblioteka Szkolna MOL umożliwia:

1. tworzenie katalogów (wydruk kart katalogowych)
2. szybkie wyszukiwanie informacji, generowanie danych
3. prowadzenie rejestru wypożyczeń i ubytków
4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru zaległości
5. tworzenie zestawień bibliograficznych
6. prowadzenie i prezentowanie statystyk w formie tabelarycznej i graficznej
7. szybką identyfikację czytelnika i dokumentów bibliotecznych
8. współpracę z innymi programami.

Zasady korzystania z MOL-a

Katalogi biblioteczne

Katalogi są głównym źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych. Biblioteka dysponuje katalogami tradycyjnymi oraz katalogami oferowanymi poprzez komputerowa bazę danych MOL.
Są to :
Katalog alfabetyczny - gromadzący opisy wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece, uszeregowane w kolejności alfabetycznej wg haseł autorskich (wg nazwiska autorów) i wg haseł tytułowych (w przypadku prac zbiorowych).
Katalog tytułowy - zawierający karty katalogowe z opisami książek, ułożone wg haseł tytułowych.
Katalog rzeczowy - gromadzący opisy wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece, uszeregowane wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Katalog ten służy pomocą gdy poszukujemy książki na określony temat a nie znamy tytułu ani autora.

Układ działów UKD:


0 Dział ogólny
1 Filozofia. Psychologia
2 Religia. Teologia. Religioznawstwo
3 Nauki społeczne. Prawo. Oświata
4 Dział pusty zarezerwowany dla nauk przyszłych
5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7 Sztuka. Rozrywka. Sport
8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Kartoteki zagadnieniowe

tekstowe - wycinki z prasowe z tekstami i ilustracjami z czasopism, maszynopisy, kserokopie. Do dyspozycji są teczki na tematy:

 1. Religie świata.

 2. Sekty.

 3. Subkultury.

 4. Przemoc i agresja.

 5. Narkomania.

 6. Unia Europejska.

 7. Wyprawka Maturzysty.

 8. Konwencja o Prawach Dziecka.

 9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 10. Spis prac dyplomowych.

 11. Edukacja regionalna Stalowa Wola i okolice.

 12. Ochrona środowiska w regionie.

 13. Zabytki kultury i sztuki w regionie.

 14. Kościoły i klasztory w regionie.

 15. Pisarze i poeci ziemi tarnobrzeskiej.

  • Wiesław Myśliwski

  • Julian Kawalec

  • Jan Maria Gisges

  • Jan Wiktor

  • Jarosław Iwaszkiewicz

  • Witold Gombrowicz

  • Stanisław Jachowicz

  • Stanisław Piętak

  • Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski

  • Ks. Marian Balicki

  • Dionizy Garbacz

  • Stanisława Pudełkiewicz

  • Genowefa Szast

  • Maria Rehorowska

  • Stanisław Puchalski

  • Grzegorz Męciński

  • Mirosław Osowski

Księgozbiór podręczny

Wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe ułożone w szafach wg UKD, z których można skorzystać na miejscu w czytelni. Są to:
- Encyklopedie
- Słowniki
- Leksykony
- Kroniki
- Albumy
- Regionalia
- Inne wydawnictwa informacyjne
- Spis prac dyplomowych

Materiały informacyjne

- Informatory o szkole
- Kronika Szkoły
- Księga Absolwentów
- Księga Sztandaru
- Albumy ze zdjęciami z imprez szkolnych

Internet

Bezpośredni i bezpłatny dostęp do ogólnoświatowej sieci informacyjnej Internet.

powrót