Strona Główna

Trochę historii

Regulamin biblioteki

Kadra

Pomieszczenia
i wyposażenie biblioteki


Zbiory biblioteczne

Warsztat informacyjny

Kronika biblioteki

Galeria

Cytaty o książce

Sprawdź swoją wiedzę

Zespół Szkół nr 4

Linki

 

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Biblioteka otwarta jest dla czytelników wg ustalonego harmonogramu godzin.

 3. Wypożyczanie odbywa się osobiście dla każdego czytelnika, na podstawie karty wypożyczeń.

 4. Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną i popularno-naukową) oraz w czytelni na miejscu, gdzie można skorzystać z księgozbioru podręcznego i bogatego zbioru czasopism.

 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć cztery książki na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty wypożyczenia, o ile nikt nie zgłosi zapotrzebowania na daną pozycję książkową.

 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 8. W przypadku zagubienia, zniszczenia książki lub innego dokumentu należy odkupić taki sam tytuł lub książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza,
      a. wartości odpowiadającej aktualnej cenie.

 9. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do dwóch regałów, na których znajduje się literatura piękna i popularno-naukowa.

 10. Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki szkolnej w ogłoszonym terminie.

 11. Uczniowie klas ostatnich, kończący edukację w szkole i wszyscy pracownicy szkoły, odchodzący z placówki zobowiązani są do rozliczenia się biblioteką na podstawie karty obiegowej.

 12. Czytelnia czasopism udostępnia swe zbiory na miejscu i na zewnątrz.

 13. Z bieżącej i aktualnej prasy można skorzystać tylko na miejscu.

 14. Wypożyczane czasopisma należy wpisać do zeszytu wypożyczeń.

 15. W wyjątkowych sytuacjach wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec dnia pracy biblioteki (zwrot następnego dnia rano).

 16. W bibliotece i czytelni obowiązuje obuwie zamienne.

 17. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania przewidzianych Regulaminem Ucznia sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

Opracowały                                                                                           Zatwierdził Dyrektor
mgr Monika Bis                                                                                   mgr inż. Stefan Turek
mgr Anna Glanert
mgr Krystyna Kocjan

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Przy komputerze może pracować jednocześnie 2 osoby.

 2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z komputera.

 3. Ze względu na duże zainteresowanie komputerem i Internetem, ogranicza się czas korzystania z komputera.

 4. Podczas pracy przy komputerze należy zachować kulturę, także w wyborze stron www.

Opracowały:                                                                                          Zatwierdził Dyrektor
mgr Monika Bis                                                                                   mgr inż. Stefan Turek
mgr Anna Glanert
mgr Krystyna Kocjan

powrót