Strona Główna

Trochę historii

Regulamin biblioteki

Kadra

Pomieszczenia
i wyposażenie biblioteki


Zbiory biblioteczne

Warsztat informacyjny

Kronika biblioteki

Galeria

Cytaty o książce

Sprawdź swoją wiedzę

Zespół Szkół nr 4

Linki

 

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 18 tysięcy woluminów i obejmuje książki, broszury i podręczniki oraz zbiory specjalne programy multimedialne, kasety magnetofonowe i wideotekę.
Profil gromadzenia zbiorów uwzględnia szeroki zakres zainteresowań ucznia jak i nauczycieli, a przede wszystkim uwzględnia specyfikę i typy szkół: Technikum Elektroniczne, Technikum Mechaniczne, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane (profile: elektroniczny, mechatroniczny, transport i spedycja, zarządzanie informacją), Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Technikum po ZSZ.
Wszystkie dokumenty biblioteczne opracowywane są formalnie, przedmiotowo i sklasyfikowane według UKD.
Struktura formalna przedstawia się następująco:

 

Rezerwacja książki przez Internet !

 

 

 

 

 

 

 

Księgozbiór biblioteczny rozmieszczony jest wg działów UKD

0 Dział ogólny.
1 Filozofia. Psychologia
2 Religia. Teologia. Religioznawstwo
3 Nauki społeczne. Prawo. Oświata
4 Dział pusty zarezerwowany dla nauk przyszłych
5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7 Sztuka. Rozrywka. Sport
8 Językoznawstwo. Nauka o Literaturze. Literatura piękna
9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia
oraz wydzielony jest bogaty dział lektur szkolnych i materiałów metodycznych.

Zbiory specjalne

Zasoby biblioteczne uzupełniane są poprzez informacje tekstowe, wycinki prasowe i kopie artykułów, oraz rękopisy i fotografie gromadzone w teczkach zagadnieniowych znajdujących się w wypożyczalni.

Są to teczki dla uczniów i nauczycieli:

 1. Religie świata.

 2. Sekty.

 3. Subkultury.

 4. Przemoc i agresja.

 5. Narkomania.

 6. Unia Europejska.

 7. Wyprawka Maturzysty.

 8. Konwencja o Prawach Dziecka.

 9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 10. Spis prac dyplomowych.

 11. Plany miast.

 12. Parki narodowe.

 13. Edukacja regionalna Stalowa Wola i okolice.

 14. Ochrona środowiska w regionie.

 15. Zabytki kultury i sztuki w regionie.

 16. Kościoły i klasztory w regionie.

 17. Pisarze i poeci ziemi tarnobrzeskiej.

  • Wiesław Myśliwski

  • Julian Kawalec

  • Jan Maria Gisges

  • Jan Wiktor

  • Jarosław Iwaszkiewicz

  • Witold Gombrowicz

  • Stanisław Jachowicz

  • Stanisław Piętak

  • Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski

  • Ks. Marian Balicki

  • Dionizy Garbacz

  • Stanisława Pudełkiewicz

  • Genowefa Szast

  • Maria Rehorowska

  • Stanisław Puchalski

  • Grzegorz Męciński

  • Mirosław Osowski

Teczki dla nauczycieli:

1.   AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA.
2.   KARTA NAUCZYCIELA..
3.   PORADNIK NAUCZYCIELA.
4.   PORADNIK WYCHOWAWCY.
5.   PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE  liceum profilowanym i szkołą zawodową.
6.   PROGRAMY NAUCZANIA.
7.   PODSTAWY PROGRAMOWE – zarządzenie  MEN Dz. U. nr 4/1999
8.   WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.
9.   PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( do każdego przedmiotu).
10. PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY.
11. STATUT SZKOŁY.
12. NOWA MATURA
13. SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH
14. SCENARIUSZE SPOTKAŃ Z RODZICAMI.
15. SCENARIUSZE pt. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE.
16. SCENARIUSZE pt. OBRZĘDY I TRADYCJE.
17. SCENARIUSZE pt. PISARZE I POECI POLSCY.
18. SCENARIUSZE pt. PISARZE I POECI OBCY.
19. SCENARIUSZE pt. KONKURSY, TURNIEJE, ZABAWY.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybraną literaturą pedagogiczną

z serii "Biblioteka Pedagoga"

   
Kliknij na jedną z książek, aby zobaczyć jej spis treści.

 

Przepisy wewnątrzszkolne:

 1. Statut Zespołu Szkół nr 4 im. płk. St. Dąbka

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Ocenianie, Klasyfikowanie, Promowanie….

 4. Przedmiotowy System Oceniania

 5. Program Wychowawczy Szkoły

 6. Plan Pracy Szkoły

 7. Plan Pracy Biblioteki

 8. System Mierzenia Jakości Pracy Szkoły

 9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 10. Regulamin Rady Pedagogicznej

 11. Regulamin Rady Rodziców

 12. Wykaz obowiązujących podręczników

 13. Zestaw Programów Nauczania

 14. Wykaz Dzienników Urzędowych nt. Nowej Matury

Prawo oświatowe:

Ponadto w czytelni gromadzone są źródła informacji w zakresie reformy szkolnictwa, wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej :
Seria „Biblioteczka Reformy” zawierająca informacje o realizacji reformy systemu oświaty, o jej poszczególnych zagadnieniach. Z zeszytów, które się dotychczas ukazały posiadamy następujące numery:

1.   MEN o reformie.
2.   MEN o sieci szkół.
3.   MEN o szkolnictwie zawodowym.
 4.  MEN o doskonaleniu nauczycieli.
6.   MEN o zasadach finansowania oświaty w 1999 roku.
7.   MEN o reformie programowej – kształcenie zintegrowane.
8.   MEN o reformie programowej – kształcenie blokowe.
9.   MEN o reformie programowej – gimnazjum.
11. MEN o programach nauczania – szkoła podstawowa.
14. MEN o nauczaniu przyrody.
15. MEN o uczniu zdolnym.
19. MEN o reorganizacji sieci szkół.
20. MEN o reformie po dwóch latach.
25. MEN o bibliotekach.
26. MEN o wychowaniu fizycznym.
27. MEN o nauczaniu języków obcych.
28. MEN o nadzorze pedagogicznym – część I.
29. MEN o nadzorze pedagogicznym – część II.
30. MEN do samorządu terytorialnego.
31. MEN o wychowaniu do życia w rodzinie.
32. MEN o egzaminie maturalnym od 2002 roku.
33. MEN o egzaminie gimnazjalnym.
34. MEN o sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej.
37. MEN o programie wychowawczym szkoły.
Inne publikacje na ten temat:
• Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. MEN
• Reforma systemu edukacji. Projekt.
• Projekt Reformy Edukacji – kaseta wideo
• Mierzenie jakości pracy szkoły.
• Kształcenie modułowe w szkolnych systemach edukacji zawodowej.

KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991r.
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, ustawy PRZEPISY WPROWADZAJĄCE REFORMĘ USTROJU SZKOLNEGO, ustawy – KATRA NAUCZYCIELA oraz innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2001r.
JEDNOLITY TEKST KARTY NAUCZYCIELA WRAZ Z USTAWĄ „CZYSZCZĄCĄ” z dnia 23 sierpnia 2001
USTAWA Z DNIA 15 marca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 29 maja 2002r.

NOWA KARTA NAUCZYCIELA. STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2000r.

Prawo biblioteczne:

USTAWA O BIBLIOTEKACH z dnia 27 czerwca 1997r.
USTAWA O OCHRONIE BAZ DANYCH
z dnia 27 lipca 2001r.
USTAWA O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ z dnia 1 października 1991r.(z uwzględnieniem zmian na dzień 7 lipca 2001)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI W SPRAWIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji z dnia 10 maja 1999r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH z dnia 5 listopada 1999r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH z dnia 9 czerwca 1993r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.
TEKSTY USTAW ZWIĄZANYCH Z BIBLIOTEKAMI I KSIĄŻKAMI

Czasopisma:

Biblioteka szkolna proponuje bogatą ofertę czasopiśmienniczą dla uczniów i nauczycieli. Są to następujące tytuły:

 1. Aura - obecnie prenumerowane

 2. Auto Sukces

 3. Auto Świat - obecnie prenumerowane

 4. Aktuell

 5. Biblioteka w Szkole - obecnie prenumerowane

 6. Biuletyn Informacyjny

 7. Budujemy dom - obecnie prenumerowane

 8. Chemia w szkole - obecnie prenumerowane

 9. Chip

 10. Claudia - obecnie prenumerowane

 11.  Cogito  - obecnie prenumerowane

 12.  ComputerWorld

 13.  Current

 14.  CXO

 15.  Edukacja Medialna

 16.  Eko Świat - obecnie prenumerowane

 17.  Elektronika dla Wszystkich - obecnie prenumerowane

 18.  Elektronika Praktyczna

 19.  Empik News

 20.  Enter

 21.  Filipinka

 22.  Fizyka w szkole - obecnie prenumerowane

 23.  Gazeta Wyborcza - obecnie prenumerowane

 24.  Geografia w szkole - obecnie prenumerowane

 25.  Głos Nauczycielski

 26.  Komputer Świat - obecnie prenumerowane

 27.  Lider - obecnie prenumerowane

 28.  Matematyka  - obecnie prenumerowane

 29.  Miłujcie się - obecnie prenumerowane

 30.  Młody Technik - obecnie prenumerowane

 31.  National Geographic

 32.  Newsweek - obecnie prenumerowane

 33.  PC World Komputer - obecnie prenumerowane

 34.  Perspektywy - obecnie prenumerowane

 35.  Powołanie

 36. Radioelektronik - obecnie prenumerowane

 37.  Rzeczypospolita

 38.  Służba Pracownicza - obecnie prenumerowane

 39.  Sztafeta - obecnie prenumerowane

 40.  Świat Nauki

 41.  Tempo – dziennik sportowy

 42.  Twój Styl

 43. The Teacher

 44.  Wiedza i Życie

 45.  Wszystko dla Szkoły

 46.  Wychowawca

 47.  Zwierciadło

 48.  Dziennik Urzędowy MEN

 49.  Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej

 50.  Monitor Polski

Zbiory multimedialne i wideoteka:

Do multimediów należą encyklopedie i słowniki na CD-romach oraz bogaty zbiór płyt CD, które dołączane są do czasopism komputerowych, motoryzacyjnych i innych wydawnictw. Wideotekę szkolną tworzą filmy edukacyjne i nagrania własne. Są to przede wszystkim filmy do dyspozycji na zajęciach wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie, lekcjach z przedsiębiorczości i zarysu gospodarki. Ponadto biblioteka posiada liczne nagrania wideo z uroczystości patriotycznych i państwowych, odbywających się w murach szkoły oraz z wszelkich imprez kulturalnych np. studniówka, spotkania autorskie. W zbiorze wideo znajdują się aktualne oferty pakietów multimedialnych, dostępnych w naszej bibliotece.

powrót