Strona Główna

Trochę historii

Regulamin biblioteki

Kadra

Pomieszczenia
i wyposażenie biblioteki


Zbiory biblioteczne

Warsztat informacyjny

Kronika biblioteki

Galeria

Cytaty o książce

Sprawdź swoją wiedzę

Zespół Szkół nr 4

Linki

 

 

mgr Monika Bis:

Rozpoczęła pracę w bibliotece w roku szkolnym 1996/97 jako absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, o kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. Obok pracy bibliotekarskiej prowadziła zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej w klasach Liceum Technicznego oraz lekcje plastyki w Liceum Ogólnokształcącym.
W roku szkolnym 2002/2003 podjęła kwalifikacyjne studia podyplomowe Informatyka w Kształceniu i rozpoczęła nauczanie informatycznych przedmiotów zawodowych: wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenia informacji; przetwarzanie informacji oraz upowszechnianie informacji w klasach Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją. Od roku 2003 jest nauczycielem dyplomowanym.          W roku szkolnym 2005/2006 pracuje jako nauczyciel przedmiotów informatycznych.

mgr Anna Glanert

Pracuje w bibliotece od roku 1997/98. Ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filia w Stalowej Woli, następnie uzupełniła swe wykształcenie na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na WSP w Kielcach. W latach 1999-2000 prowadziła wychowawstwo w klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Swoje zamiłowania do sztuki i kultury pogłębiła na studiach podyplomowych Wiedza o kulturze, które pozwoliły jej na prowadzenie zajęć z przedmiotu Wiedza o kulturze w klasach Technikum i Liceum w latach 2002 - 2005. Od roku 2005 jest nauczycielem dyplomowanym.

mgr Krystyna Kocjan

Pracuje w bibliotece od roku 1986/87. Ukończyła studia wyższe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1997 - 2000 doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych. Od roku 2001 jest nauczycielem dyplomowanym i ekspertem MEN.
Uczyła młodzież przedmiotu przysposobienie czytelniczo - informacyjne w klasach Liceum Technicznego oraz w latach 2003-2005 prowadziła przedmiot zawodowy wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji w Liceum Profilowanym o profilu zarządzanie informacją.Prowadziła wychowawstwo w klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

powrót